پیشنهاد لحظه ای
Sauvage Parfum saeed & sogol
dior saeed&sogol
about-luscious-cosmetics

چرخه عطر

جادوی روایح و تاثیر آن بر احساسات، عواطف و خاطرات ما امری انکار ناپذیر می باشد.
همه ما روایحی را در مواقع مختلف زندگی به یاد می آوریم حتی از دوران کودکی و این خاصیت شگفت‌انگیز رایحه که در لحظه ما را به سفری دور و دراز به خاطرات تلخ و شیرین گذشته میبرد جذابیت عطر ها را بیش از پیش نشان میدهد و اهمیت درک بهتر آنها برای ما بیشتر می شود.
همین اهمیت بو و رایحه و کنجکاوی ما در شناخت آنها سبب شد تا بسیاری از متخصصان در این زمینه یک چرخه بویی از روایح مختلف و دسته بندی آنها برای شناخت بیشتر و درک بهترشان خلق کنند.

ارتباط با ما