KINETIC / کنتیک
KINETIC / کنتیک

KINETIC / کنتیک

KINETIC یک برند عطر لوکس و خاص است.

که با هدف انتقال الهامات، خاطرات و احساسات به رایحه‌ای که هر روز بخشی از ما می‌شود. عطری که انتخاب می‌کنیم ایجاد شده است.

این مفهوم از سینتیک به معنای چند بعدی آن الهام گرفته شده است.

کینتیک یک رابطه وابسته بین حرکت و انرژی است. KINETIC در همه جا وجود دارد.

ما را احاطه کرده و در اشکال و ابعاد مختلف رخ می دهد. رایحه ای که می پوشیم و حرکت مولکول های آن به اطراف نوعی انرژی جنبشی است.

درست مانند موسیقی، نقاشی یا مجسمه، رایحه نوعی انرژی هنری است که از احساسات و خاطرات خالق آن زاییده می شود.

ما رایحه های جنبشی را با نگاهی استثنایی به عطرسازی هنری طراحی می کنیم. هر یک از عطرهای ما ادای احترام به یک احساس متفاوت است که می تواند به لحظه ای ارزشمند برای به خاطر سپردن تبدیل شود.

ما خلق عطر را شکل مهمی از هنر با داستان سرایی بوسیله رایحه می بینیم.

ما معتقدیم که محصولات منحصر به فرد و جاودانه ما برای هر یک از ما معنادار و الهام بخش خواهد بود.

KINETIC به معنی جنبش رایحه یک داستان است، رایحه یک هنر است، رایحه حرکتی است.

فیلتر فعال

قیمت

Price - slider
1225000015250000
KINETIC L'UNA / کینتیک لونا
کینتیک لونا ادوپرفیوم مردانه زنانه 100میلKINETIC L’UNA EDP
۱۲.۲۵۰.۰۰۰ تومان
KINETIC NEL / کینتیک نل
کینتیک نل ادوپرفیوم مردانه زنانه 100میلKINETIC NEL EDP
۱۲.۲۵۰.۰۰۰ تومان
KINETIC UNREL / کینتیک آنریل
کینتیک آنریل ادوپرفیوم مردانه زنانه 100میلKINETIC UNREAL EDP
۱۲.۲۵۰.۰۰۰ تومان
KINETIC VERDIGRIS / کینتیک وردیگریس
کینتیک وردیگریس ادوپرفیوم مردانه زنانه 100میلKINETIC VERDIGRIS EDP
۱۲.۸۵۰.۰۰۰ تومان
KINETIC AURA / کینتیک آورآ
کینتیک آورآ ادوپرفیوم مردانه زنانه 100میل KINETIC AURA EDP
۱۲.۸۵۰.۰۰۰ تومان
KINETIC KAYU / کینتیک کایو
کینتیک کایو ادوپرفیوم مردانه زنانه 100میل KINETIC KAYU EDP
۱۲.۲۵۰.۰۰۰ تومان
KINETIC SILLAGE / کینتیک سیلاژ 
کینتیک سیاژ ادوپرفیوم مردانه زنانه 100میلKINETIC SILLAGE EDP
۱۲.۸۵۰.۰۰۰ تومان
کینتیک اینسومنیا ادوپرفیوم مردانه زنانه 100میل KINETIC INSOMNIA EDP
۱۵.۲۵۰.۰۰۰ تومان