L'ARC / لارک

L'ARC / لارک
L’ARC / لارک

 

L’ARC / لارک

 با الهام از تعهد Maitre de Claude به جمع آوری اشتیاق خود برای رایحه های منحصر به فرد.، خود را با این که اولین خانه عطر اختصاص داده شده به جویندگان ظرافت و هنر استمتمایز می کند.

مخصوصاً وقتی صحبت از طراحی بطری های زیبا و انتخاب عطرهای پیچیده آن می شود.

L’ARC / لارک با الهام از تعهد Maitre de Claude به جمع آوری اشتیاق خود برای رایحه های منحصر به فرد، خود را با این که اولین خانه عطر اختصاص داده شده به جویندگان ظرافت و هنر است متمایز می کند. مخصوصاً وقتی صحبت از طراحی بطری های زیبا و انتخاب عطرهای پیچیده آن می شود.

یک برند جدید عطر است. اولین نسخه در سال 2013 ایجاد شد و جدیدترین آن مربوط به سال 2023 است. عطرهای L’Arc با همکاری عطرسازان Julien Rasquinet و Marc Daniel Heimgartner ساخته شدند.

مقایسه ( 0 مورد )

ارتباط با ما