EIGHT & BOB / ايت اند باب

نمایش دادن همه 3 نتیجه

EIGHT & BOB / ايت اند باب

EIGHT & BOB / ايت اند باب

EIGHT & BOB / ايت اند باب

یک خانه عطر فرانسوی است که عطرهای اختصاصی آن از اوایل قرن بیستم قدمت دارد.

این تولید محدود عطر و بوی تازه برای زنان و مردان زیبا برای استفاده روزمره است. طراح EIGHT & BOB در پایه عطر حدود 12 عطر دارد.

EIGHT & BOB یک برند عطر جدید است. اولین نسخه در سال 2012 ایجاد شد و جدیدترین آن در سال 2019 تولید شده است. عطاری که روی رایحه ها کار کرده است آلبرت فوکت است.